ในการสร้างโลกที่ปลอดภัยจากการกลั่นแกล้ง

การกลั่นแกล้งยังคงเรียกว่าเป็นโรคระบาดที่เพิ่มมากขึ้นโดยการข่มขู่องค์กรป้องกันการข่มขู่ขับไล่โรงเรียนยังคงเกิดขึ้นกับความแปลภาษาอังกฤษถี่ที่น่าเศร้าและอัตราการฆ่าตัวตายของเยาวชนซึ่งมีความเกี่ยวพันค่อนข้างมากกับการกลั่นแกล้งได้เพิ่มขึ้นนอกจากนี้การศึกษาได้แสดงให้เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าโปรแกรมป้องกันการข่มขู่ที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดมักไม่ค่อยมีผลต่อการลดการข่มขู่และทำให้เกิดการเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับกฎหมายต่อต้านการข่มขู่ของรัฐ นักวิจัยทุกการกระทำของเรา ความคิดนี้แสดงออกด้วยคำพูดที่มีชื่อเสียงถนนสู่นรกปูด้วยความตั้งใจดี คนจำนวนน้อยมากมีเจตนาไม่ดี แต่ปัญหาส่วนใหญ่ในโลกเกิดจากความตั้งใจที่ดี เมื่อเราใช้การแทรกแซงการกลั่นแกล้งเรากำลังแสดงด้วยความตั้งใจที่ดีที่สุด เราต้องการปกป้องเด็ก ๆ จากการทำลายล้างของการกลั่นแกล้งแปลเอกสารภาษาอังกฤษโปรแกรมต่อต้านการข่มขู่ส่วนใหญ่มีการบอกกล่าวกับเด็กที่แจ้งผู้ใหญ่เมื่อมีการข่มขู่ มีสโลแกนที่เป็นที่นิยมในโรงเรียนประกาศว่าไม่ได้โกง โรงเรียนกฎหมายต่อต้านการกลั่นแกล้งต้องกำหนดให้โรงเรียนตรวจสอบและบันทึกแฟ้มข้อมูลกับเขตพื้นที่ของทุกแปลเอกสารภาษาอังกฤษกรณีที่มีการกลั่นแกล้ง ดังนั้นโรงเรียนหลายแห่งสอนนักเรียนว่าถึงแม้จะสามารถจัดการกับสถานการณ์การกลั่นแกล้งด้วยตนเองได้ แต่ก็ยังต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนทราบ โรงเรียนมีการใช้ระบบการรายงานพาลที่ไม่ระบุชื่อมากขึ้น มีโรงเรียนในวันนี้ที่จะลงโทษเด็กที่เห็นการข่มขู่และอย่าบอกเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนผู้ใหญ่ของเราจำเป็นต้องได้รับแจ้งเกี่ยวกับการข่มขู่เพื่อให้เราสามารถมีส่วนร่วมในการทำให้มันหยุดลงมีเด็กบอกเจ้าหน้าที่สามารถเป็นประโยชน์ถ้าเจ้าหน้าที่จริงรู้วิธีที่จะทำให้การแปลภาษาอังกฤษกลั่นแกล้งหยุดหลายรูปแบบรวมถึงโครโมโซมหรืออวัยวะเพศฮอร์โมนเพศหรืออวัยวะเพศแปลเอกสารอังกฤษสำนักงานกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวว่ารูปแบบดังกล่าวหมายถึงร่างกายของบุคคลเหล่านี้

การกลั่นแกล้งยังคงเรียกว่าเป็นโรคระบาดที่เพิ่มมากขึ้นโดยการข่มขู่องค์กรป้องกันการข่มขู่ขับไล่โรงเรียนยังคงเกิดขึ้นกับความแปลภาษาอังกฤษถี่ที่น่าเศร้าและอัตราการฆ่าตัวตายของเยาวชนซึ่งมีความเกี่ยวพันค่อนข้างมากกับการกลั่นแกล้งได้เพิ่มขึ้นนอกจากนี้การศึกษาได้แสดงให้เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าโปรแกรมป้องกันการข่มขู่ที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดมักไม่ค่อยมีผลต่อการลดการข่มขู่และทำให้เกิดการเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับกฎหมายต่อต้านการข่มขู่ของรัฐ นักวิจัยทุกการกระทำของเรา ความคิดนี้แสดงออกด้วยคำพูดที่มีชื่อเสียงถนนสู่นรกปูด้วยความตั้งใจดี คนจำนวนน้อยมากมีเจตนาไม่ดี แต่ปัญหาส่วนใหญ่ในโลกเกิดจากความตั้งใจที่ดี เมื่อเราใช้การแทรกแซงการกลั่นแกล้งเรากำลังแสดงด้วยความตั้งใจที่ดีที่สุด เราต้องการปกป้องเด็ก ๆ จากการทำลายล้างของการกลั่นแกล้งแปลเอกสารภาษาอังกฤษโปรแกรมต่อต้านการข่มขู่ส่วนใหญ่มีการบอกกล่าวกับเด็กที่แจ้งผู้ใหญ่เมื่อมีการข่มขู่ มีสโลแกนที่เป็นที่นิยมในโรงเรียนประกาศว่าไม่ได้โกง โรงเรียนกฎหมายต่อต้านการกลั่นแกล้งต้องกำหนดให้โรงเรียนตรวจสอบและบันทึกแฟ้มข้อมูลกับเขตพื้นที่ของทุกแปลเอกสารภาษาอังกฤษกรณีที่มีการกลั่นแกล้ง ดังนั้นโรงเรียนหลายแห่งสอนนักเรียนว่าถึงแม้จะสามารถจัดการกับสถานการณ์การกลั่นแกล้งด้วยตนเองได้ แต่ก็ยังต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนทราบ โรงเรียนมีการใช้ระบบการรายงานพาลที่ไม่ระบุชื่อมากขึ้น มีโรงเรียนในวันนี้ที่จะลงโทษเด็กที่เห็นการข่มขู่และอย่าบอกเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนผู้ใหญ่ของเราจำเป็นต้องได้รับแจ้งเกี่ยวกับการข่มขู่เพื่อให้เราสามารถมีส่วนร่วมในการทำให้มันหยุดลงมีเด็กบอกเจ้าหน้าที่สามารถเป็นประโยชน์ถ้าเจ้าหน้าที่จริงรู้วิธีที่จะทำให้การแปลภาษาอังกฤษกลั่นแกล้งหยุดหลายรูปแบบรวมถึงโครโมโซมหรืออวัยวะเพศฮอร์โมนเพศหรืออวัยวะเพศแปลเอกสารอังกฤษสำนักงานกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าวว่ารูปแบบดังกล่าวหมายถึงร่างกายของบุคคลเหล่านี้