ค้นหาโรงเรียนหรือเมืองของคุณเพื่อหาสถานที่ที่จัดไว้

ค้นหาโรงเรียนหรือเมืองของคุณเพื่อหาสถานที่ที่จัดไว้ในขณะที่คะแนนของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดการเพื่อให้นักเรียนทั้งหมดของพวกเขาบรรลุมากกว่าห้าด้านบนเพียงหยิบจัดการเพื่อให้ได้ความคืบหน้าวัด 8 มากกว่าหนึ่งความคืบหน้าของ 8 วัดมีวัตถุประสงค์โทรศัพท์บ้านเพื่อจับภาพความคืบหน้าของนักเรียนที่จบจากโรงเรียนประถมจนถึงจุดสิ้นสุดของระยะที่สำคัญ 4โดยคำนวณจากผลการเรียน 8 คะแนน ความสำเร็จของนักเรียนในแปดคุณสมบัติ 4 ขณะที่นักเรียนคนอื่น ๆ ในอังกฤษที่ได้ผลเหมือนกันเมื่อจบขั้นตอนที่ 2 ดังนั้นคะแนนบวกหมายความว่าความก้าวหน้าของพวกเขาแซงหน้าของนักเรียนที่คล้ายกันที่เคยเป็นในระดับของพวกเขาผลการสอบอีในปีนี้พบว่าหนึ่งในห้าหรือประมาณ 20.3 เปอร์เซ็นต์ของทุกโรงเรียนทั่วประเทศได้เกรดหรือสูงกว่าร้อยละ 66.6 ได้รับเกรดหรือสูงกว่าปีนี้การเปลี่ยนแปลงในระบบหมายความว่าระบบตัวเลขใหม่ถูกใช้เพื่อทำเครื่องหมายโทรศัพท์บ้านหลายวิชาในความพยายามที่จะเข้มงวดขึ้นระบบใหม่ใช้เกรด 1-9  มากกว่าจาก ด้วยสิ่งที่อยู่เหนือระดับเจ็ดเป็นระดับเหนือสิ่งใดในระบบถ้าคุณคิดจะส่งวัยรุ่นไปเรียนที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นนี่เป็น 10 อันดับแรกของประเทศตามผลปีที่แล้ว 10 โรงเรียนสถานะโรงเรียนมัธยมศึกษาสำหรับเด็กอายุระหว่าง 11 ถึง 18 ปีเปอร์เซ็นต์ของโทรศัพท์บ้านนักเรียนที่บรรลุรวมทั้งภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ร้อยละ 100ความคืบหน้า 8 คะแนน 0.92 เกี่ยวกับโรงเรียนก่อตั้งขึ้นในปี

Continue Reading